Glossari Groots

Totes les paraules que necessites saber sobre els models sostenibles, l'agricultura, el cultiu i les conseqüències de les pràctiques nocives pel medi ambient.


A

Aflorament: ascens de l'aigua situada a nivells molt profunds. Aquest aigua conté riques sals nutritives canviant-se per l'aigua que estava en la superfície ja pobra en nutrients.


Agricultura agroindustrial: agricultura a gran escala que provoca l'apilament de terres, la pèrdua de boscos, la desaparició de la biodiversitat, un ús creixent de fertilitzants i pesticides nocius, i l'increment dels gasos d'efecte d'hivernacle que acceleren el canvi climàtic.